November 25, 2020

แรมโบ้อีสาน

1 min read

“การุณ”?สะเทือนใจแรมโบ้อีสานสารภาพเองมีการทุจริตหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์จนนายกฯต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล เมื่อวันที่ 14 เม.ย.นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ออกมายอมรับว่า การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 เกิดจากการที่นายกรัฐมนตรีพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน และมีการกักตุนเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมา เพื่อดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หลังจากนายสุภรณ์...