January 25, 2021

เยียวยาโควิด

1 min read

เคลียร์ดราม่า “เราชนะ” เยียวยาเกษตรกร ไม่ใช่ทุกรายที่จะได้เงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน คลังแจงชัด กลุ่มไหนได้ กลุ่มไหนไม่ได้ และกลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนก็รอรับเงินได้เลย คืบหน้ามาตรการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังออกมาระบุเกี่ยวกับ “เกษตรกร” ว่า เยียวยาโควิดรอบนี้ ไม่ใช่เกษตรกรทุกรายจะมีสิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น...

1 min read

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด ระลอกใหม่" เช็ครายละเอียดที่นี่!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เปิดเผยถึง มาตรการช่วยเหลือลูกค้า หรือ ลูกหนี้ธกส. ที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ดังนี้   1.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย   พื้นที่ทั่วประเทศ: พักหนี้ทั้งระบบ ระยะเวลา 1 ปี...

1 min read

“เราชนะ” เกษตรกร เช็กด่วน เยียวยารอบ2 เปิดทางทุกคนในครัวเรือนลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 3500 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักฐานขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม 4 ข้อ ขณะนี้เกษตรกรจำนวนมากกำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการรับสิทธิมาตรการเราชนะ  ที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 มกราคม 2564 ว่าจะมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์การเยียวยาเกษตรกรรอบ 2 อย่างไร...