November 24, 2020

ประปา

1 min read

เปิดวิธีลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา กับการประปานครหลวง ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบบละเอียด เริ่ม 1 พ.ค. วันแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  การประปานครหลวง (กปน.) ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ เป็นวันแรก ให้กับผู้ใช้ทั้งในแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่วางเงินประกันการใช้น้ำไว้กับกปน. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร...