April 13, 2021

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 min read

รอรับได้เลย!"เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดเมษายนเตรียมโอน 9 เม.ย.นี้ พร้อมเผย 2 ช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิ นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก " จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ" ว่า"เงินอุุดหนุนบุตร"...

1 min read

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อย่าลืม! ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ 9 เม.ย. เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะรวดเดียว 7,000 บาท วันไหนเช็กที่นี่ จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครั้งที่ 3 ความคืบหน้าล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท...

1 min read

โอนเร็วขึ้น! กรมบัญชีกลางแจ้ง “เงินคนแก่ – เงินคนพิการ – เงินอุดหนุนเด็ก – อสม. – อสส.” จ่ายพร้อมกัน 9 เม.ย. วันนี้ (1 เม.ย.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก...

1 min read

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่ในวันพรุ่ง 1 เมษายน 2564   สำหรับความช่วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั้นมีทั้งหมด 6 รายการ โดยวันแรกเพียงวันเดียว จะมีความช่วยเหลือโอนเข้าทั้งหมด 3 รายการ วันแรก เมษายน 2564 “บัตรคนจน” รับ...

1 min read

“เราชนะ” ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ เรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญ...

1 min read

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอเลย พรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 รายการเข้าบัตรฯ คือ ค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด พรุ่งนี้ 18...