November 24, 2020

นักดนตรี

1 min read

นักดนตรีพ่อลูกอ่อน ตกงานจากพิษโรคโควิด-19 ไม่มีงาน ไม่มีเงิน รอความหวังจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาล 5,000 บาท จำใจนำของในบ้านไปจำนำจนไม่เหลืออะไรแล้ว เหลือติดบัญชีแค่ 363 บาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ เรื่องราวของ “นักดนตรีพ่อลูกอ่อน” วัย 46 ปี ที่ต้องตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...