November 23, 2020

นพ.ทศพร

1 min read

19 ตุลาคม 2563 จากกรณีที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในข้อหามั่วสุมเกิน 5 คน ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่แยกราชประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งตัวตนไปที่กองบังคับตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 นั้น ล่าสุด น.ส.จิราพร สินธุไพร...