January 25, 2021

ชาวสวนยาง

1 min read

เคลียร์ดราม่า “เราชนะ” เยียวยาเกษตรกร ไม่ใช่ทุกรายที่จะได้เงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน คลังแจงชัด กลุ่มไหนได้ กลุ่มไหนไม่ได้ และกลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนก็รอรับเงินได้เลย คืบหน้ามาตรการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังออกมาระบุเกี่ยวกับ “เกษตรกร” ว่า เยียวยาโควิดรอบนี้ ไม่ใช่เกษตรกรทุกรายจะมีสิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น...

1 min read

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด ระลอกใหม่" เช็ครายละเอียดที่นี่!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เปิดเผยถึง มาตรการช่วยเหลือลูกค้า หรือ ลูกหนี้ธกส. ที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ดังนี้   1.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย   พื้นที่ทั่วประเทศ: พักหนี้ทั้งระบบ ระยะเวลา 1 ปี...

1 min read

คลังเคลียร์ชัด! กลุ่ม "เกษตรกร" ผู้มีรายได้น้อย รับสิทธิ "เราชนะ" ใช้เงินเยียวยา 7,000 บาท ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หลังจากการแถลงข่าวโครงการ "เราชนะ" เพื่อมอบเงินเยียวยา 7,000 บาท ของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ ก็ยังมีหลายคนยังสงสัยในรายละเอียดบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนของบางกลุ่ม และหนึ่งในนั้นก็คือ "กลุ่มเกษตรกร"...

1 min read

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่โดยพักชำระหนี้ 6 เดือน - 1 ปี ให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ) ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่โดยพักชำระหนี้...

1 min read

เปิดมาตรการ ธกส.เยียวยาลูกค้าโควิดรอบ2 สรุปเงื่อนไขรายละเอียด หลัง ครม.ไฟเขียวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบสอง ส่งผลให้ ศบค.ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด  และ เพื่อเป็นการบรรเทา - ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ทางกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินได้มีมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2 สำหรับ มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ที่ออกมามีทั้งเสริมสภาพคล่อง ผ่านการให้สินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ และ...