January 15, 2021

administrator

1 min read

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ความว่า มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 4-10 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ราคาประกัน    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ  12,603.41 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ ...

1 min read

ปรับเพิ่มอัตราเงินทุนการศีกษา 2565 ให้เด็กอนุบาล ถึง มัธยมปลาย หรือ อาชีวะ รัฐบาลมอบให้หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ รับสูงสุด 9,100 บาท/ปี เงินอุดหนุนนักเรียนดีแต่ยากจน หรือเงินทุนเสมอภาคมีการแจกให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโดยการดำเนินการแจกให้ทุกๆปี และสำหรับปีนี้ 2565  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาแล้ว จะมีการปรับเพิ่มเงินให้ดังนี้ อนุบาล รับ 4,000...

1 min read

เปิดมาตรการ ธกส.เยียวยาลูกค้าโควิดรอบ2 สรุปเงื่อนไขรายละเอียด หลัง ครม.ไฟเขียวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบสอง ส่งผลให้ ศบค.ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด  และ เพื่อเป็นการบรรเทา - ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ทางกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินได้มีมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2 สำหรับ มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ที่ออกมามีทั้งเสริมสภาพคล่อง ผ่านการให้สินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ และ...

เตรียมพร้อม! เงินเยียวยา "เราชนะ" รับเงิน 7,000 เช็คก่อนลงทะเบียน กระแสความสนใจของประชาชน (13 ม.ค.) กรณีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า "เงินเยียวยาโควิด" ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ จะแจกเงินคนละ 7,000 บาท แบ่งจ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา...