May 18, 2021

ด่วน! “อนุชา” โฆษกรัฐบาล กักตัว 14 วัน หลังร่วมคลาส วปอ. กับผู้ป่วยโควิด-19

ด่วน! “อนุชา” โฆษกรัฐบาล กักตัว 14 วัน หลังร่วมคลาส วปอ. กับผู้ป่วยโควิด-19

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่เข้าเรียนหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63  ประกาศกักตัว 14 วัน หลังนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และข้าราชการประจำวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ติดเชื้อโควิด รวม 2 คน  และมีนักศึกษา วปอ.อีก 2 คน กักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ทำหนังสือแจ้งให้นักศึกษา วปอ. รุ่น 63 ทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิด และขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุข เบื้องต้นนายอนุชาได้ไปตรวจแล้วเมื่อเช้าแต่ผลการตรวจยังไม่ออก จึงขอกักตัว 14 วัน เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้

ทั้งนี้ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร 94 นาย ข้าราชการตำรวจ 9 นาย ข้าราชการพลเรือน 77 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป 68 คน นักศึกษาจากมิตรประเทศจำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปฐมนิเทศและภาคการศึกษาหลัก

 

ขอขอบคุณ : sanook

error: Content is protected !!