November 24, 2020

มณฑลที่ยากจนที่สุดของจีนไม่เหลือคนจนสุดๆ อีกต่อไป

จากพื้นที่ที่มีคนยากจนที่สุดของประเทศจีน วันนี้ยูนนานกำลังเริ่มกำจัดความยากไร้ได้อย่างต่อเนื่องจนผ่านหมายหลักสำคัญแล้ว

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยว่าอวิ๋นหนานที่มีประชากรยากจนหลงเหลืออยู่มากที่สุดในประเทศเมื่อนับถึงสิ้นปีก่อน ได้ขจัดความยากจนขั้นสูงสุด (absolute poverty) สำเร็จ

หวงอวิ๋นโป ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาความยากจนมณฑลอวิ๋นหนาน กล่าวว่ามีการปลดรายชื่อ 9 อำเภอสุดท้ายของ อวิ๋นหนานออกจากบัญชีอำเภอยากจนแล้ว ซึ่งหมายความว่าทั้ง 88 อำเภอยากจนของอวิ๋นหนานหลุดพ้นจากกับดักความยากจนแล้ว

ทั้งนี้ นิยามความยากจนขั้นสูงสุด (absolute poverty) ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าเป็น “ภาวะที่เกิดจากการถุกกีดกันไม่ให้เข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงอาหาร น้ำดื่มที่ปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษาและข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ไม่เพียงขึ้นอยู่กับรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณด้วย”

ในปี 2018 ความยากจนขั้นสูงสุดหมายถึงรายได้ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนระหว่างประเทศที่ 1.90 เหรียญสหรัฐต่อวันซึ่งกำหนดโดยธนาคารโลก

เมื่อปี 2016 ประชากรประมาณ 734 ล้านคนยังคงอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง (หรือประมาณ 1 ใน 10 คนทั่วโลก) เกือบครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในอินเดียและจีน แต่หลังจากนั้นจีนได้พยายามลำความยากจนลงทั่วประเทศและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมณฑลที่มีคนยากจนมากที่สุดคือยูนนาน สามารถกำจัดความยากจนขั้นสูงสุด (absolute poverty) สำเร็จ

AFP PHOTO / Nicolas ASFOURI

ขอขอบคุณ : โพสต์ทูเดย์