November 23, 2020

‘ชวน’ถกพรรคการเมืองเปิดประชุมวิสามัญ ผ่าทางตันประเทศ

เริ่มแล้ว!!!‘ชวน’ถกพรรคการเมืองเปิดประชุมวิสามัญ ผ่าทางตันประเทศ

เริ่มแล้ว!!!‘ชวน’ถกพรรคการเมืองเปิดประชุมวิสามัญ ผ่าทางตันประเทศ

19 ตุลาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือกับตัวแทนของพรรคการเมือง เพื่อดำเนินการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาถึงเหตุชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งใช้เวทีของสภาฯ ในการแก้ปัญหาประเทศ ที่อาคารรัฐสภาขอขอบคุณ : แนวหน้า