November 30, 2020

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต คณะกฐินมรณะ’ฉะเชิงเทรา’

11 ตุลาคม 2563 อัปเดตรายชื่อข้อมูลผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากกรณีรถไฟชนรถบัสที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บาดเจ็บ 35 คน เสียชีวิต 18 ราย เป็นชาย 8 หญิง 10 คน สำหรับผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล 4 โรงพยาบาล

1.โรงพยาบาลพุทธโสธร    (นอน รพ.)
1.1 นางมณฑา คำปัญญา  ศัลกรรมหญิงชั้น 3
1.2 นายปัญญา ไม่ทราบนามสกุล  ICU ศัลยกรรม
1.3 นาย….ไม่ทราบชื่อ     ICU ศัลยกรรม
1.4 นายจักรพงษ์ ภูครองผา  ศัลยกรรมชั้น 4
1.5 นายเฉลิม ขำเฉย ศัลยกรรมกระดูก
1.6 นางสาว นงนารถ เตียงขุนทด  ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
1.7 นายพิละพร สมบูรณ์ศิลป์ ศัลยกรรมชั้น 4
1.8 นางอรัญญา เครือใจ  ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
1.9 นางสาวสมใจ ภารสำเร็จ  ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
1.10 นางสาวรัชดาพร ศรีเสนา  ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
1.11นางสาวสุพรรณี แสงโชค ( กลับบ้าน )
1.12นางสาวดาว ฉช(พม่า) (กลับบ้าน)
1.13นางสาวสุนันทา สุขรี (กลับบ้าน)
1.14เด็กหญิงพรนิภา ศรีเสนา (กลับบ้าน)
1.15นางสาวอรปรียา อบหอม (กลับบ้าน)
1.16นางสาวธิดารัตน์ ศรีดาวเดือน (กลับบ้าน)
1.17นางสาวนิตยา แสงภักดี (กลับบ้าน)
1.18นางสาวบุษบา ทับสีแก้ว ( กลับบ้าน)

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
2.1 นางสาว.พูวี  กรมมาสิทธิ์
2.2 นางสาว.สมจินต์  พิเศษ
2.3 Mr.MYO LWIN
2.4 Miss. SHA HONMARMYTNI
2.5 Miss . PAN CHEY  PHYE
2.6 ดช.เดชประภัทร  แสงจันทร์
2.7 ดช.ธีราธร  แสงจันทร์
3.โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
3.1 นายสุปัญญา ลีลารัตน์
3.2 นาย THAN OO
3.3 นางสาวพิทยา อาจน้อย
3.4 นางจำเนียน สวยขุนทด
3.5 นางสาวKHIN THANDAR WIN
3.6 นางสาว ทวิตา เวียงคำ
3.7 นางสาว สายฝน เตียนขุนทต
3.8 นาง อมราพร ยินดี
3.9 นางสาว จารูณี คนตรง
3.10 นางสาว นุชนารถ นุ่มทองคำ
3.11 นางสาว นิตยา เสาร์ทอง

4.โรงพยาบาลคลองเขื่อน ( กลับบ้านหมดแล้ว)
4.1 นางสาว สมคิด บุตรวัง
4.2 นาย สมมาตร  แสงจันทร์
4.3 นางสาว MAY SOE  PAING MYINT (พม่า)
4.4 นางสาว ไอลดา  เห็นทั่ว
4.5 นาย ธีรยุทธ  สุขสายบัว
4.6 นาง KAY ZAR WIN  เมียนมา

รายชื่อผู้เสียชีวิต ( รอการอัปเดทอีกครั้ง)

1.ปัญจพล ตรุสบุล 

2.นางเมลดา ภูครองผา 

3.นาย WIN  KOLAT

4.สุภัสสร แดงอุ้ย หญิง

5.รำไพร ผาไชสง หญิง

6.WIN KOKO ชาย (พม่า) 

7.นายใคร ศรีเสนา 

8.นายกล้า (ต่างชาติ)

9.นายจอ ซัว (ต่างชาติ)

10.นางเพชร วรรณศรี

11.นิดาวรรณ คำมาลา 

12.นายบุญส่ง  สวนยิ้ม (คนขับรถบัส) 

13.สุวีน นุ่มเวร (หญิง)

14.หญิงไม่ทราบชื่อ

15.NAN KHUU LU (หญิง)

16.ชายไม่ทราบชื่อ (ต่างชาติ )

17.นางรจนา คำมูลนา 

18.พรรพยอม คานแก้ว

สำหรับญาติผู้เสียชีวิตติดต่อรับศพได้ที่ สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 038511410

 

ขอขอบคุณ : แนวหน้า