November 26, 2020

“เงินเยียวยาบัตรคนจน” เช็กเงื่อนไขรับเงิน 3,000 ง่ายไม่ต้องลงทะเบียน

เปิดคุณสมบัติและเงื่อนไขรับเงินเยียวยา “ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รับเงิน 1,000 บาท 3 เดือน รวม 3,000 บาท

 

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม