เห็นด้วยไหม มีบัตรประชาชนใบเดียวควรได้รับเงินสดเป็นการเยียวยา

เสียงประชาชนจากเเฟนเพจเฟสบุ๊กมีการขอให้นายกช่วยเยียวยาเป็นเงินสด และเกิดคำถามได้โลกออนไลน์อย่างมากว่า เห็นด้วยไหม มีบัตรประชาชนใบเดียวควรได้ รับเงินสดเป็นการเยียวยา
จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน แนะ แนวทางใหม่ ให้เงินเยียวย าเท่าเทียมกันทุกคน เพียง มีบัตรประชาชน

เพื่อจบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้นายสุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ อดีตรมว.คลัง​ กล่าวถึงการเยียวย าประชาชนผู้รับผลกระทบที่เหมาะสม​และรวดเร็ว​ คือ​ มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน เนื่องจาก

1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ​ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

 

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวย าประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการเยียวย าของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคน.ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง​ และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000 บาทต่อเดือน

เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ เป็น14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมาก

จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน
4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

คำถามจากประชาชนทิ้งท้าย เห็นด้วยไหม ควรแจกเงินสดเยียวยาให้ประชาชนเป็นการเร่งด้วยเพราะบางคนทำงานในพื้นที่เสียงเเละถูกปิดงานไม่ให้ทำ ทำให้ขาดรายได้