เฮทั้งประเทศ อนุมัติงบเพิ่ม บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้ รายเอียดดังนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

Read more

ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบหลักการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 64/65

ไม่นานเกินนอก็น่าจะไ

Read more